Riders

Marianne Timmerman-Albers

T1 - Tölt

MarkHorseEvent
6.30Prinsessa van ´t Slingerbos
[NL2011200065]
NL: NK Ijslandse paarden 2019
14 Jul 2019
6.77Prinsessa van ´t Slingerbos
[NL2011200065]
NL: Wedstrijden Zuid 2019
30 Jun 2019
6.83Prinsessa van ´t Slingerbos
[NL2011200065]
BE: Wedstrijden Wortel
02 Jun 2019
6.43Prinsessa van ´t Slingerbos
[NL2011200065]
BE: Van 't Enclavehof
22 Apr 2019
6.07Prinsessa van ´t Slingerbos
[NL2011200065]
BE: Wedstrijden Wortel oktoberwedstrijd
14 Oct 2018
6.10Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
NL: Wedstrijden Zuid NK
17 Jul 2011
6.30Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
NL: WK Selectiewedstrijd A+
26 Jun 2011
6.67Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
DE: WESTI 2011
13 Jun 2011
5.93Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
NL: WK Selectiewedstrijd Meijel
08 May 2011
6.27Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
NL: Kwalificatiewedstrijd
16 Apr 2011
6.00Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
NL: Open Nederlandse Kampioenschappen
10 Aug 2008
6.57nn *
[XX0000000000]
DE: Equitana Open Air 2007
18 May 2008
7.17Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
NL: NK Oosterhuizen
15 Jul 2007
5.77nn *
[XX0000000000]
NL: Exloo Internationaal
27 May 2007
6.13nn *
[XX0000000000]
NL: Exloo Internationaal
27 May 2007
5.60nn *
[XX0000000000]
NL: Hestadalur
06 May 2007
5.90nn *
[XX0000000000]
NL: Hestadalur
06 May 2007
5.93nn *
[XX0000000000]
NL: Nederlandse kampioenschappen
20 Aug 2006
5.93nn *
[XX0000000000]
DE: DIM
30 Jul 2006
6.20nn *
[XX0000000000]
DE: Equitana Open Air
11 Jun 2006
5.77nn *
[XX0000000000]
NL: Wedstrijden Zuid
17 Jul 2005
6.17nn *
[XX0000000000]
NL: Sport Oosterhuizen
26 Jun 2005
5.80nn *
[XX0000000000]
NL: Exloo Internationaal
05 Jun 2005
5.63nn *
[XX0000000000]
DE: Mitteleuropäische Meisterschaften
05 Sep 2004
5.72nn *
[XX0000000000]
DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg
15 Aug 2004
6.13nn *
[XX0000000000]
NL: Wedstrijden Zuid NK
08 Aug 2004
6.30nn *
[XX0000000000]
NL: Wedstrijden Zuid
13 Jul 2003
6.27nn *
[XX0000000000]
NL: Selectiewedstrijd
22 Jun 2003
6.30nn *
[XX0000000000]
DE: DIM
18 Aug 2002
6.33nn *
[XX0000000000]
DE: Euromot
04 Aug 2002
5.57nn *
[XX0000000000]
NL: Nederlandse Kampioenschappen
15 Jul 2001
5.93nn *
[XX0000000000]
NL: Nederlandse Kampioenschappen
15 Jul 2001
5.53nn *
[XX0000000000]
NL: Exloo Internationaal 2001
01 Jul 2001
6.10nn *
[XX0000000000]
NL: Reg.Wedstrijd De Breidablik
10 Jun 2001
5.53nn *
[XX0000000000]
NL: NK - Wedstrijden Zuid
06 Aug 2000
6.00nn *
[XX0000000000]
NL: Selectiewedstrijd
27 Jun 1999
5.93nn *
[XX0000000000]
NL: Selectiewedstrijd
06 Jun 1999
6.33nn *
[XX0000000000]
NL:
20 Jul 1997
5.93nn *
[XX0000000000]
NL:
06 Jul 1997
6.73nn *
[XX0000000000]
NL:
06 Jul 1997
6.27nn *
[XX0000000000]
NL:
22 Jun 1997
5.87nn *
[XX0000000000]
WC: World Championships
06 Aug 1995
6.50nn *
[XX0000000000]
NL:
16 Jun 1995

T2 - Tölt

MarkHorseEvent
6.07Valtýr frá Kirkjubæ
[IS2001186107]
NL: NK IJslandse Paarden
19 Jul 2015
5.80Valtýr frá Kirkjubæ
[IS2001186107]
NL: De Breidablik Sport AB
14 Jun 2015
5.97Valtýr frá Kirkjubæ
[IS2001186107]
NL: IJRN International
24 May 2015

T3 - Tölt

T4 - Tölt

MarkHorseEvent
6.00Valtýr frá Kirkjubæ
[IS2001186107]
DE: Equitana Open Air 2014
15 Jun 2014

V1 - Four Gait

MarkHorseEvent
6.27Prinsessa van ´t Slingerbos
[NL2011200065]
NL: NK Ijslandse paarden 2019
14 Jul 2019
6.57Prinsessa van ´t Slingerbos
[NL2011200065]
NL: Wedstrijden Zuid 2019
30 Jun 2019
6.80Prinsessa van ´t Slingerbos
[NL2011200065]
BE: Wedstrijden Wortel
02 Jun 2019
6.47Prinsessa van ´t Slingerbos
[NL2011200065]
DE: OSI Lingen 2019 (WR)
19 May 2019
6.87Prinsessa van ´t Slingerbos
[NL2011200065]
BE: Van 't Enclavehof
22 Apr 2019
6.27Prinsessa van ´t Slingerbos
[NL2011200065]
BE: Wedstrijden Wortel oktoberwedstrijd
14 Oct 2018
6.00Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
NL: Wedstrijden Zuid NK
17 Jul 2011
5.93Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
NL: WK Selectiewedstrijd A+
26 Jun 2011
5.87Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
DE: WESTI 2011
13 Jun 2011
6.17Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
NL: WK Selectiewedstrijd Meijel
08 May 2011
6.03Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
NL: Kwalificatiewedstrijd
16 Apr 2011
6.07nn *
[XX0000000000]
DE: Equitana Open Air 2007
18 May 2008
6.63Toppur vom Störtal
[DE1993110050]
NL: NK Oosterhuizen
15 Jul 2007
6.03nn *
[XX0000000000]
NL: Exloo Internationaal
27 May 2007
6.37nn *
[XX0000000000]
NL: Exloo Internationaal
27 May 2007
5.90nn *
[XX0000000000]
NL: Hestadalur
06 May 2007
6.20nn *
[XX0000000000]
NL: Hestadalur
06 May 2007
5.80nn *
[XX0000000000]
NL: Nederlandse kampioenschappen
20 Aug 2006
5.63nn *
[XX0000000000]
NL: Zuid international (Test event WC 2007)
06 Aug 2006
6.13nn *
[XX0000000000]
DE: Equitana Open Air
11 Jun 2006
6.17nn *
[XX0000000000]
NL: Wedstrijden Zuid
17 Jul 2005
6.33nn *
[XX0000000000]
NL: Sport Oosterhuizen
26 Jun 2005
5.77nn *
[XX0000000000]
NL: Exloo Internationaal
05 Jun 2005
5.63nn *
[XX0000000000]
DE: Mitteleuropäische Meisterschaften
05 Sep 2004
5.83nn *
[XX0000000000]
DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg
15 Aug 2004
5.63nn *
[XX0000000000]
NL: Wedstrijden Zuid NK
08 Aug 2004
5.67nn *
[XX0000000000]
NL: Exloo Internationaal
08 Jun 2003
6.27nn *
[XX0000000000]
NL: Reg.Wedstrijd De Breidablik
10 Jun 2001
6.13nn *
[XX0000000000]
NL:
16 Jun 1995

V2 - Four Gait

F1 - Five Gait

MarkHorseEvent
4.20Valtýr frá Kirkjubæ
[IS2001186107]
NL: NK IJslandse Paarden
19 Jul 2015
5.13Valtýr frá Kirkjubæ
[IS2001186107]
NL: De Breidablik Sport AB
14 Jun 2015
4.10Valtýr frá Kirkjubæ
[IS2001186107]
NL: IJRN International
24 May 2015
6.13Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
NL: Wedstrijden Zuid / NK
14 Jul 2013
6.10Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
NL: Breidablik A+ wedstrijd
23 Jun 2013
5.20Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
DE: OSI Aegidienberg 2013
02 Jun 2013
5.87Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
DE: OSI Lingen 2013
12 May 2013
5.80Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
MC: Mid European Championships 2012
26 Aug 2012
6.13Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
NL: Wedstrijden Zuid - NK
05 Aug 2012
5.67Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
NL: Breidablik Sport A+ en telgang
07 Jul 2012
5.53Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
NL: Wedstrijden Zuid NK
17 Jul 2011
5.60Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
NL: WK Selectiewedstrijd A+
26 Jun 2011
5.53Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
DE: WESTI 2011
13 Jun 2011
5.13Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
NL: WK Selectiewedstrijd Meijel
08 May 2011
5.97Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
MC: Mid European Championships 2010
29 Aug 2010
6.40Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
NL: Wedstrijden Zuid NK
01 Aug 2010
5.90Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
NL: Wedstrijden Zuid NK
19 Jul 2009
6.10Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
BE: Belgische Kampioenschappen
05 Jul 2009
5.27Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
NL: Exloo Internationaal
31 May 2009
6.00Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
NL: Selectie- en kwalificatiewedstrijd
02 May 2009
5.53nn *
[XX0000000000]
NL: Exloo Internationaal
26 May 2002

F2 - Five Gait

MarkHorseEvent
5.73Valtýr frá Kirkjubæ
[IS2001186107]
DE: Equitana Open Air 2014
15 Jun 2014
5.23Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
DE: Nieders.Meisterschaft 2012
13 May 2012

PP1 - Pace Test

P2 - SpeedPass 100m

MarkHorseEvent
10.71Valtýr frá Kirkjubæ
[IS2001186107]
NL: De Breidablik Sport AB
14 Jun 2015
10.47Flygill von Wilhelmstein
[DE1999134288]
MC: Mid European Championships 2012
26 Aug 2012