Riders

Marit Scheen

T1 - Tölt

MarkHorseEvent
5.80Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: Wedstrijden Zuid
17 Jun 2018
5.80Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: NK IJslandse Paarden
16 Jul 2017
6.00Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
BE: WR Enclavehof - Wortel
02 Jul 2017
5.83Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: IJRN Internationaal
04 Jun 2017
4.20Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: Breidablik Sport A
21 May 2017
5.87Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015
25 Jul 2015
6.43Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: NK IJslandse Paarden
19 Jul 2015
6.47Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: De Breidablik Sport AB
14 Jun 2015
6.37Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: IJRN International
24 May 2015
4.83Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
MC: Mid European Championships 2014
10 Aug 2014

T2 - Tölt

MarkHorseEvent
4.97Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
WC: World Championships 2023
13 Aug 2023
6.53Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: NL - NK 2023 Fitjar
16 Jul 2023
6.43Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR)
29 May 2023
6.87Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: NL - Breidablik Selectiemoment
14 May 2023
7.20Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR)
01 May 2023
6.73Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
MC: Mid-European Championships 2022
07 Aug 2022
6.87Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: NK Wedstrijden Zuid
24 Jul 2022
6.90Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR)
29 May 2022
6.40Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: WR Hippisch Centrum Hermkus Hof
08 May 2022
7.10Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: DIM Wehrheim 2021 (WR)
08 Aug 2021
6.90Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: Qualitag 2 Heesberg Juli 2021 (WR)
11 Jul 2021
7.00Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: Qualitag 1 Heesberg Juli 2021 (WR)
10 Jul 2021
6.93Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: OSI Heesberg 2021 (WR)
25 Apr 2021
6.40Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: NK Ijslandse paarden 2019
14 Jul 2019
6.87Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: Wedstrijden Zuid 2019
30 Jun 2019
5.57Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR)
23 Jun 2019
5.47Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
BE: Van 't Enclavehof
22 Apr 2019
6.00Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
BE: Wedstrijden Wortel oktoberwedstrijd
14 Oct 2018
4.20Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
MC: Mid European Championships 2016
21 Aug 2016
5.63Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2016
17 Jul 2016

T3 - Tölt

MarkHorseEvent
6.23Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
MC: Mid European Championships 2018
12 Aug 2018
5.40Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015
25 Jul 2015
5.33Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: NRW Meisterschaft 2015
07 Jun 2015
6.10Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: OSI Birkenhof 2015
03 May 2015
5.87Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: Wedstrijden Zuid NK
17 Aug 2014
5.43Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
MC: Mid European Championships 2014
10 Aug 2014
5.73Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: DJIM 2014
02 Aug 2014
5.77Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: DJIM 2014
02 Aug 2014
5.67Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: OSI Lindlar 2014
29 Jun 2014
5.37Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: Equitana Open Air 2014
15 Jun 2014
5.93Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: Equitana Open Air 2014
15 Jun 2014
5.87Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: OSI Birkenhof 2014
04 May 2014
5.17Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: Landesmeisterschaft NRW & Osi Roderath 2013
01 Sep 2013
5.57Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: DJIM 2013
28 Jul 2013
5.47Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
NL: Wedstrijden Zuid / NK
14 Jul 2013
5.77Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
NL: Fitjar kwalificatiewedstrijd
30 Jun 2013
5.30Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: OSI Aegidienberg 2013
02 Jun 2013
5.43Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
MC: Mid European Championships 2012
26 Aug 2012
5.63Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
NL: Wedstrijden Zuid - NK
05 Aug 2012
5.73Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: DJIM 2012
29 Jul 2012
4.90Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: OSI Birkenhof 2012
01 May 2012
5.40Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: WESTI 2011
13 Jun 2011
5.00Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: OSI Birkenhof 2011
08 May 2011

T4 - Tölt

V1 - Four Gait

MarkHorseEvent
5.53Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
WC: World Championships 2023
13 Aug 2023
6.23Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: NL - NK 2023 Fitjar
16 Jul 2023
6.07Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: NL - Breidablik Selectiemoment
14 May 2023
6.17Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR)
01 May 2023
6.30Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
MC: Mid-European Championships 2022
07 Aug 2022
6.37Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: NK Wedstrijden Zuid
24 Jul 2022
6.07Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: WR Hippisch Centrum Hermkus Hof
08 May 2022
6.30Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: DIM Wehrheim 2021 (WR)
08 Aug 2021
6.10Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: Qualitag 1 Heesberg Juli 2021 (WR)
10 Jul 2021
6.30Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: OSI Heesberg 2021 (WR)
25 Apr 2021
6.27Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: NK Ijslandse paarden 2019
14 Jul 2019
6.40Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: Wedstrijden Zuid 2019
30 Jun 2019
6.10Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR)
23 Jun 2019
6.43Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR)
02 Jun 2019
6.23Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
BE: Van 't Enclavehof
22 Apr 2019
6.23Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
BE: Wedstrijden Wortel oktoberwedstrijd
14 Oct 2018
6.23Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
MC: Mid European Championships 2018
12 Aug 2018
5.90Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: Wedstrijden Zuid
17 Jun 2018
5.90Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: NK IJslandse Paarden
16 Jul 2017
6.07Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
BE: WR Enclavehof - Wortel
02 Jul 2017
6.07Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: IJRN Internationaal
04 Jun 2017
6.10Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
MC: Mid European Championships 2016
21 Aug 2016
5.67Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2016
17 Jul 2016
5.17Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: OSI / HIM Hirtenhof 2015
13 Sep 2015
5.70Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015
25 Jul 2015
6.17Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015
25 Jul 2015
6.30Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: NSIJP selectiewedstrijd
05 Jul 2015
6.37Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: De Breidablik Sport AB
14 Jun 2015
5.67Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: IJRN International
24 May 2015
6.33Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: OSI Birkenhof 2015
03 May 2015
6.03Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
NL: Wedstrijden Zuid NK
17 Aug 2014
5.03Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
MC: Mid European Championships 2014
10 Aug 2014
6.23Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
MC: Mid European Championships 2014
10 Aug 2014
5.83Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: DJIM 2014
02 Aug 2014
5.87Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: OSI Lindlar 2014
29 Jun 2014
6.07Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: DJIM 2013
28 Jul 2013
5.73Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
MC: Mid European Championships 2012
26 Aug 2012

V2 - Four Gait

MarkHorseEvent
6.27Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR)
29 May 2023
6.37Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR)
29 May 2022
5.43Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: OSI Töltmyllan 2016
19 Jun 2016
5.40Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: NRW Meisterschaft 2015
07 Jun 2015
6.00Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: OSI Birkenhof 2015
03 May 2015
5.77Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: DJIM 2014
02 Aug 2014
5.67Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: OSI Lindlar 2014
29 Jun 2014
6.30Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: Equitana Open Air 2014
15 Jun 2014
6.03Týr vom Schloßberg
[DE2007163764]
DE: OSI Birkenhof 2014
04 May 2014
5.60Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: Landesmeisterschaft NRW & Osi Roderath 2013
01 Sep 2013
5.57Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
NL: Wedstrijden Zuid / NK
14 Jul 2013
5.77Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
NL: Fitjar kwalificatiewedstrijd
30 Jun 2013
5.53Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: IPOLPoweRTage & WEM Belm 2013
16 Jun 2013
5.83Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: OSI Aegidienberg 2013
02 Jun 2013
5.67Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: OSI Lingen 2013
12 May 2013
5.47Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: DJIM 2012
29 Jul 2012
5.53Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: EOA 2012
03 Jun 2012
5.53Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: OSI Birkenhof 2012
01 May 2012
5.50Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: NRW-Landesmeisterschaften
04 Sep 2011
5.43Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: WESTI 2011
13 Jun 2011
5.27Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: OSI Birkenhof 2011
08 May 2011
5.37Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: NRW Landesmeisterschaft
29 Aug 2010
5.13Bjarni von Roderath
[DE2002143939]
DE: OSI Birkenhof 2010
01 May 2010

F2 - Five Gait

MarkHorseEvent
5.53Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: Qualitag 1 Heesberg Juli 2021 (WR)
10 Jul 2021
5.20Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: OSI Heesberg 2021 (WR)
25 Apr 2021
5.13Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: NK Ijslandse paarden 2019
14 Jul 2019
5.10Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: Wedstrijden Zuid 2019
30 Jun 2019
4.87Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR)
02 Jun 2019
5.17Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
BE: Wedstrijden Wortel oktoberwedstrijd
14 Oct 2018
5.23Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
MC: Mid European Championships 2018
12 Aug 2018
5.23Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: Wedstrijden Zuid
17 Jun 2018
4.83Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: NK IJslandse Paarden
16 Jul 2017
4.30Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: OSI Birkenhof 2016
01 May 2016
4.27Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: NK IJslandse Paarden
19 Jul 2015
4.77Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: NRW Meisterschaft 2015
07 Jun 2015
4.90Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: IJRN International
24 May 2015
5.00Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: OSI Birkenhof 2015
03 May 2015
4.23Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: Wedstrijden Zuid NK
17 Aug 2014
5.17Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: OSI Lindlar 2014
29 Jun 2014
4.33Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: OSI Birkenhof 2014
04 May 2014
5.13Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: Landesmeisterschaft NRW & Osi Roderath 2013
01 Sep 2013
5.13Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: Fitjar kwalificatiewedstrijd
30 Jun 2013
4.63Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: OSI Aegidienberg 2013
02 Jun 2013
4.83Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: OSI Lingen 2013
12 May 2013
3.63Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: OSI Birkenhof 2012
01 May 2012

PP1 - Pace Test

MarkHorseEvent
3.83Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR)
29 May 2023
2.42Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: NL - Breidablik Selectiemoment
14 May 2023
2.67Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: DE - Hengste Nord 2023 (WR)
01 May 2023
4.79Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR)
29 May 2022
4.46Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: Qualitag 2 Heesberg Juli 2021 (WR)
11 Jul 2021
5.42Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: Qualitag 1 Heesberg Juli 2021 (WR)
10 Jul 2021
5.08Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: OSI Heesberg 2021 (WR)
25 Apr 2021
2.71Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: NK Ijslandse paarden 2019
14 Jul 2019
4.71Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: Wedstrijden Zuid 2019
30 Jun 2019
5.21Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR)
02 Jun 2019
2.67Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
BE: Van 't Enclavehof
22 Apr 2019
3.25Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
BE: Wedstrijden Wortel oktoberwedstrijd
14 Oct 2018
0.67Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
MC: Mid European Championships 2018
12 Aug 2018
3.71Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: Wedstrijden Zuid
17 Jun 2018
3.08Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: NK IJslandse Paarden
16 Jul 2017
3.55Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: OSI Birkenhof 2016
01 May 2016
2.58Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: NK IJslandse Paarden
19 Jul 2015
2.59Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: Wedstrijden Zuid NK
17 Aug 2014
2.13Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: OSI Lindlar 2014
29 Jun 2014
2.17Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
DE: OSI Birkenhof 2014
04 May 2014

P2 - SpeedPass 100m

P3 - Pace Race 150m

MarkHorseEvent
18.64Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: NL - Breidablik Selectiemoment
14 May 2023
16.62Ræna frá Aldenghoor
[NL2005200112]
NL: NK Wedstrijden Zuid
24 Jul 2022
RankingTestScorePosition
FEIF WorldRankingT2 - Tölt6.980123
FEIF WorldRankingV1 - Four Gait6.300378
FEIF WorldRankingC4 - Four Gait Combination6.640197

Marit Scheen is currently representing Netherlands.

The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).