Riders

Anna-Lena Burk

T1 - Tölt

MarkHorseEvent
5.90Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: OSI Hirtenhof 2013
25 Aug 2013
6.07Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: DJIM 2013
28 Jul 2013
6.10Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: HIM 2012
02 Sep 2012

T2 - Tölt

MarkHorseEvent
5.43Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Lindlar 2010
20 Jun 2010

T3 - Tölt

MarkHorseEvent
5.50Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: OSI Lindlar 2014
29 Jun 2014
5.43Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: OSI Birkenhof 2014
04 May 2014
5.87Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: DJIM 2012
29 Jul 2012
5.77Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012
10 Jun 2012
4.83nn *
[XX0000000000]
DE: DJIM 2008
03 Aug 2008
5.30nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Wildflecken 2008
20 Jul 2008
5.30nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Töltmyllan
08 Jun 2008
5.57nn *
[XX0000000000]
DE: OSI HIM 2008
25 May 2008
5.73nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Altrip 2008
27 Apr 2008

V1 - Four Gait

MarkHorseEvent
5.73Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: OSI Lindlar 2014
29 Jun 2014
5.73Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: OSI Birkenhof 2014
04 May 2014
6.13Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: OSI Hirtenhof 2013
25 Aug 2013
5.93Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: DJIM 2013
28 Jul 2013
5.90Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: HIM 2012
02 Sep 2012
6.10Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012
10 Jun 2012

V2 - Four Gait

MarkHorseEvent
5.73Gát vom Hirtenhof
[DE2000263581]
DE: DJIM 2012
29 Jul 2012
5.23Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Lindlar 2010
20 Jun 2010
5.57nn *
[XX0000000000]
DE: DJIM 2008
03 Aug 2008
5.50nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Wildflecken 2008
20 Jul 2008
5.50nn *
[XX0000000000]
DE: OSI HIM 2008
25 May 2008
5.47nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Altrip 2008
27 Apr 2008
5.53nn *
[XX0000000000]
DE: Deutsche Jugend Meisterschaften (DJIM)
29 Jul 2007
5.50nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Altrip
30 Apr 2007

F1 - Five Gait

MarkHorseEvent
4.87Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: HIM 2014
07 Sep 2014
4.90Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Hirtenhof 2013
25 Aug 2013
5.23Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: HIM 2012
02 Sep 2012

F2 - Five Gait

MarkHorseEvent
5.40Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: Móarbær Hestakeppni 2018
13 May 2018
4.03Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: HIM Ellenbach 2017
03 Sep 2017
5.07Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017
11 Jun 2017
5.37Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI HIM Hirtenhof 2016
28 Aug 2016
4.87Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Töltmyllan 2016
19 Jun 2016
4.13Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: Móarbær Hestakeppni 2016
16 May 2016
5.47Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI / HIM Hirtenhof 2015
13 Sep 2015
5.23Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: NRW Meisterschaft 2015
07 Jun 2015
5.27Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: DJIM 2014
02 Aug 2014
5.50Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Lindlar 2014
29 Jun 2014
5.10Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Birkenhof 2014
04 May 2014
5.33Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: DJIM 2013
28 Jul 2013
5.23Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: DJIM 2012
29 Jul 2012
5.27Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012
10 Jun 2012
3.93Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: WM Sichtung 2011
19 Jun 2011
4.70Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Ellenbach 2011
05 Jun 2011
3.90nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Wildflecken 2008
20 Jul 2008

PP1 - Pace Test

MarkHorseEvent
3.50Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR)
28 Aug 2022
6.13Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR)
12 Jun 2022
6.54Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: DIM Kaufungen 2018
22 Jul 2018
5.88Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: Móarbær Hestakeppni 2018
13 May 2018
6.05Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: HIM Ellenbach 2017
03 Sep 2017
3.50Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017
11 Jun 2017
6.13Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI HIM Hirtenhof 2016
28 Aug 2016
6.21Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Töltmyllan 2016
19 Jun 2016
4.54Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: Móarbær Hestakeppni 2016
16 May 2016
4.00Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI / HIM Hirtenhof 2015
13 Sep 2015
5.92Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: NRW Meisterschaft 2015
07 Jun 2015
6.42Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: HIM 2014
07 Sep 2014
3.21Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: DJIM 2014
02 Aug 2014
5.38Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Lindlar 2014
29 Jun 2014
3.38Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Birkenhof 2014
04 May 2014
5.25Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Hirtenhof 2013
25 Aug 2013
3.29Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: DJIM 2013
28 Jul 2013
4.84Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: HIM 2012
02 Sep 2012
3.25Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: DJIM 2012
29 Jul 2012

P2 - SpeedPass 100m

MarkHorseEvent
8.61Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR)
28 Aug 2022
8.82Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR)
12 Jun 2022
8.78Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: DIM Kaufungen 2018
22 Jul 2018
8.82Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: Móarbær Hestakeppni 2018
13 May 2018
8.38Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: HIM Ellenbach 2017
03 Sep 2017
8.87Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017
11 Jun 2017
8.49Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI HIM Hirtenhof 2016
28 Aug 2016
8.66Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Töltmyllan 2016
19 Jun 2016
8.93Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: Móarbær Hestakeppni 2016
16 May 2016
8.89Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: NRW Meisterschaft 2015
07 Jun 2015
9.71Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: HIM 2014
07 Sep 2014
8.62Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: DJIM 2014
02 Aug 2014
9.03Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Birkenhof 2014
04 May 2014
8.93Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: OSI Hirtenhof 2013
25 Aug 2013
9.90Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: DJIM 2013
28 Jul 2013
9.95Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: HIM 2012
02 Sep 2012
9.24Ösp vom Hirtenhof
[DE2003263578]
DE: DJIM 2012
29 Jul 2012

P3 - Pace Race 150m