Riders

Johanna Gunkel

T1 - Tölt

MarkHorseEvent
5.50nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Kaufungen
29 Aug 2004
5.67nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Kaufungen
29 Aug 2004
5.80nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation
23 May 2004
6.07nn *
[XX0000000000]
DE: OSI
31 Aug 2003
5.70nn *
[XX0000000000]
DE: OSI
20 Jul 2003
6.07nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Kronshof special
09 Jun 2003
5.80nn *
[XX0000000000]
DE: Hessische Meisterschaft
05 May 2002
5.63nn *
[XX0000000000]
DE: Kronshof-special
12 Jun 2000
5.70nn *
[XX0000000000]
DE:
18 Aug 1996
6.20nn *
[XX0000000000]
DE:
30 Jun 1996

T2 - Tölt

MarkHorseEvent
5.97nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Kronshof special
09 Jun 2003
5.90nn *
[XX0000000000]
DE: Hengstschauturnier
30 Mar 2003

V1 - Four Gait

MarkHorseEvent
5.53nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Kaufungen
29 Aug 2004
5.57nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation
23 May 2004
6.13nn *
[XX0000000000]
DE: OSI
31 Aug 2003
6.07nn *
[XX0000000000]
DE: OSI
20 Jul 2003
5.90nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Kronshof special
09 Jun 2003
5.83nn *
[XX0000000000]
DE: OSI
22 Sep 2002
5.67nn *
[XX0000000000]
DE: Hessische Meisterschaft
05 May 2002
5.67nn *
[XX0000000000]
DE:
24 Sep 2000
5.77nn *
[XX0000000000]
DE: Kronshof-special
12 Jun 2000
6.00nn *
[XX0000000000]
DE:
18 Aug 1996
6.23nn *
[XX0000000000]
DE:
30 Jun 1996

F1 - Five Gait

MarkHorseEvent
5.77nn *
[XX0000000000]
DE: OSI
31 Aug 2003
5.90nn *
[XX0000000000]
DE: OSI
31 Aug 2003
5.73nn *
[XX0000000000]
DE: OSI
20 Jul 2003
5.90nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Kronshof special
09 Jun 2003
6.20nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Kronshof special
09 Jun 2003
5.83nn *
[XX0000000000]
DE: OSI
11 May 2003

PP1 - Pace Test

MarkHorseEvent
6.13nn *
[XX0000000000]
DE: OSI
22 Sep 2002
7.11nn *
[XX0000000000]
DE: OSI und FYC-Quali
02 Jun 2002
6.19nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Hessische Meisterschaften
02 Sep 2001
5.58nn *
[XX0000000000]
DE:
24 Sep 2000
5.55nn *
[XX0000000000]
DE: Kronshof-special
12 Jun 2000

P3 - Pace Race 150m

MarkHorseEvent
15.30nn *
[XX0000000000]
DE: OSI
22 Sep 2002
15.90nn *
[XX0000000000]
DE: OSI und FYC-Quali
02 Jun 2002
15.90nn *
[XX0000000000]
DE: OSI
16 Sep 2001
16.50nn *
[XX0000000000]
DE: OSI Hessische Meisterschaften
02 Sep 2001
16.40nn *
[XX0000000000]
DE: Kronshof-special
12 Jun 2000